Koulutukset antavat työkaluja haastaviin tilanteisiin

Koulutukset antavat työkaluja haastaviin tilanteisiin

Koulutus on tärkeä osa Iltakodin henkilöstön arkea. Työsuhde alkaa vähintään kolmipäiväisellä perehdytyksellä käytännön asioihin. Lisäksi esimies perehdyttää uuden työntekijän yleisten asioiden, kuten esimerkiksi pelastussuunnitelman osalta.
Lait ja asetukset velvoittavat hoitajat tiettyihin koulutuksiin. Työntekijöiltä edellytetään voimassa olevaa hygieniapassia ja ensiapukorttia sekä ajantasaisen lääkehoidon osaamista.

Tällä hetkellä Iltakodin työntekijöillä on käynnissä muistihoitajakoulutus, ja tarkoitus on, että koko henkilökunta saa Tunteva hoitaja -pätevyyden. Koko henkilökunta pyritään kouluttamaan myös saattohoidon osalta, sillä Iltakodin tavoitteena on turvata asukkaille mahdollisuus asua hoivakodissa elämänsä loppuun asti.
Jos työyhteisöstä nousee esiin muita koulutustarpeita, vaikkapa mielenterveysasioihin tai aggressiivisen asukkaan hoitamiseen liittyen, pyritään koulutukset järjestämään erilaisten tarpeiden mukaisesti. Tärkeää on saada työvälineitä tilanteisiin, jotka henkilöstö kokee haastaviksi tai sellasiksi, että osaaminen ei riitä.

Hoitajilta vaaditaan erityisosaamista muun muassa muistisairaiden kohtaamiseen. Muistisairaan hoitaminen on kokonaisvaltaista ja välillä raskasta niin fyysisesti kuin henkisestikin. Lisäksi Iltakodilla asuvilla asukkailla voi olla esimerkiksi käytöshäiriöitä tai kommunikaatio-ongelmia.
Asukkaiden haasteet ovat yksilöllisiä, ja jokaista asukasta on kohdeltava asukkaalle parhaalla mahdollisella tavalla. Se vaatii ammattitaitoa, aikaa ja kykyä olla ihmisen lähellä.
Myös saattohoito on tärkeä osa-alue. Omaisten kohtaaminen saattohoitovaiheessa vaatii tietynlaista ammattitaitoa ja uskallusta puhua vaikeista asioista.

On tärkeää, että työntekijöillä on mahdollisuus päivittää omaa ammattitaitoaan. Se luo turvallisuutta, kun on keinoja, miten toimia erilaisissa tilanteissa.
Koulutukset antavat varmuutta työn tekemiseen ja sitä kautta ne parantavat työhyvinvointia. Myös työelämätaitojen ja yhteistyön parantamiseen on järjestetty työhyvinvointikoulutuksia.

Vaikka työ on haastavaa, on se myös hyvin antoisaa. Työssä jaksaa ja se sujuu hyvin, kun mukana on hurttia huumoria ja pilkettä silmäkulmassa. Kun osaa nauttia asukkaiden kanssa hyvistä ja iloisista hetkistä, on ikäihmisten kanssa työskenteleminen todella ihanaa ja hauskaakin!

Johanna Kopra
Esimies
Hoivakoti Jooseppi

Iltakoti työpaikkana

Iltakodin hoiva- ja palvelukodit tarjoavat esteetöntä, turvallista ja viihtyisää tehostettua palveluasumista ikäihmisille. Iltakodissa työskennellään asukaslähtöisesti, asukkaita kunnioittaen ja arvostaen.

Iltakodissa työntekijöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehditaan monin tavoin. Jokainen saa käyttää työssään omia vahvuuksiaan ja tehdä työtä omalla persoonallaan. Vaikka työ on välillä haastavaa, on se myös hyvin antoisaa. Työssä jaksaa ja se sujuu hyvin, kun mukana on hurttia huumoria ja pilkettä silmäkulmassa!

Lue lisää

Avoimet työpaikat

Iltakodilla Sinua odottavat mukavat työkaverit ja hyvät esimiehet. Kaikilla on sama päämäärä ­­– asukkaiden paras mahdollinen hoito.

Iltakodilla kiinnitämme huomiota hyvään työilmapiiriin, mutkattomaan yhteistyöhön ja henkilöstön hyvinvointiin. Työtä tehdään sydämellä, läsnä ollen ja kuunnellen. Kaiken lähtökohtana on se, että työskentelemme asukaslähtöisesti ja puhallamme yhteen hiileen. Jos olet hoitoalan ammattilainen, aidosti kiinnostunut vanhustyöstä ja sinulta löytyy läsnäolon taitoa sekä halua olla ihmisten lähellä, hae meille töihin!

Vapaamuotoiset hakemukset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen Palvelutalo Rosina: ulla.kallioniemi@iltakoti.fi tai Hoivakoti Jooseppi: johanna.kopra@iltakoti.fi.

Lue lisää