Iltakodilla voi tuntea olonsa turvalliseksi

Iltakodilla voi tuntea olonsa turvalliseksi

Järjestämme Iltakodilla vuosittain asukastyytyväisyyskyselyitä, joilla selvitetään missä asioissa olemme onnistuneet ja mitkä asiat kaipaavat petrausta. Tavoitteenamme on, että asukkaiden yksilöllisiä toiveita huomioidaan arjessa mahdollisuuksien mukaan. Jokaisella asukkaalla on itsemääräämisoikeus koskien omaa arkeaan ja hoitoaan, ja tämä näkyy päivittäisessä hoitotyössämme.

Kyselyissä on noussut vahvasti esiin turvallisuuden tunteen kokeminen. Turvallisuuden tunteen tekee muun muassa se, että hoitajat ovat jatkuvasti paikalla, asukkaat kohdataan kunnioittavasti ja heidän huoliaan kuunnellaan. Asukkaat kokevat saavansa apua tarvittaessa nopeastikin ja henkilökunta reagoi herkästi asukkaiden toiveisiin ja tarpeisiin. Turvallisuutta tuovat toki myös asukkailla käytössä olevat turvarannekkeet.

Iltakoti mielletään luotettavaksi ja turvalliseksi työnantajaksi. Hoitotyössä suurimman turvallisuusuhkan muodostavat muistisairaat asiakkaat, sillä muistisairauksiin liittyy usein yllättävää ja aggressiivistakin käyttäytymistä. Tämä on tiedostettua ja useimmiten tällaisiin tilanteisiin osataan varautua. Hoitohenkilökunnan perehdytyksessä käydään läpi ennaltaehkäisevät toimintaohjeet tällaisten tilanteiden varalle.
Hoitotyön palavereissa käydään viikoittain läpi niin asukkailta, hoitajilta kuin omaisiltakin tulleita kehitysehdotuksia. Mietimme myös yhdessä arjessa hyväksi havaittuja toimintatapoja vaikkapa aggressiivisen asukkaan kohtaamistilanteisiin. Työyhteisössämme on luovuutta, ja ideoita saa tuoda esiin ja niitä kuunnellaan.

Henkilöstökyselyjen perusteella voi sanoa, että Iltakodilla yhteistyö toimii ja ilmapiiri on hyvä. Töihin on kaikkien hyvä tulla. Jokaisen pääasiallinen tehtävä on se, että asukkailla on kakki hyvin. Toimintatavat ovat selkeät ja yhdenmukaiset. Kuitenkin jokainen saa olla oma itsensä ja tehdä työtä omalla persoonallaan.

Tässä työyhteisössä on äärimmäisen hyvä olla esimiehenä. Koen olevani lähellä työntekijöitä ja että työskentelemme jokainen saman päämäärän eteen, eli asukkaidemme mahdollisimman hyvän arjen mahdollistamiseksi.
Iltakodilla ajatusmaailmamme on se, että jokainen ihminen on arvokas. Päiviin mahtuu hankalia tilanteita ja niitä pitää toki saada purkaa, mutta asioista keskustellaan aina asiallisesti ja arvostaen.

Ulla Kallioniemi
Esimies
Palvelutalo Rosina

Iltakoti työpaikkana

Iltakodin hoiva- ja palvelukodit tarjoavat esteetöntä, turvallista ja viihtyisää tehostettua palveluasumista ikäihmisille. Iltakodissa työskennellään asukaslähtöisesti, asukkaita kunnioittaen ja arvostaen.

Iltakodissa työntekijöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehditaan monin tavoin. Jokainen saa käyttää työssään omia vahvuuksiaan ja tehdä työtä omalla persoonallaan. Vaikka työ on välillä haastavaa, on se myös hyvin antoisaa. Työssä jaksaa ja se sujuu hyvin, kun mukana on hurttia huumoria ja pilkettä silmäkulmassa!

Lue lisää

Avoimet työpaikat

Iltakodilla Sinua odottavat mukavat työkaverit ja hyvät esimiehet. Kaikilla on sama päämäärä ­­– asukkaiden paras mahdollinen hoito.

Iltakodilla kiinnitämme huomiota hyvään työilmapiiriin, mutkattomaan yhteistyöhön ja henkilöstön hyvinvointiin. Työtä tehdään sydämellä, läsnä ollen ja kuunnellen. Kaiken lähtökohtana on se, että työskentelemme asukaslähtöisesti ja puhallamme yhteen hiileen. Jos olet hoitoalan ammattilainen, aidosti kiinnostunut vanhustyöstä ja sinulta löytyy läsnäolon taitoa sekä halua olla ihmisten lähellä, hae meille töihin!

Vapaamuotoiset hakemukset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen Palvelutalo Rosina: ulla.kallioniemi@iltakoti.fi tai Hoivakoti Jooseppi: johanna.kopra@iltakoti.fi.

Lue lisää