Iltakodilla minut otettiin uutena työntekijänä hyvin vastaan

Iltakodilla minut otettiin uutena työntekijänä hyvin vastaan

Olen aloittanut Hoivakoti Joosepissa sairaanhoitajana noin vuosi sitten. Olen kotiutunut Iltakodille hyvin ja viihdyn täällä erinomaisesti.
Olen tehnyt tätä työtä kaikkiaan jo 30 vuotta ja nyt koen, että olen löytänyt paikan, jossa on samanlaiset arvot ja ajatusmaailma kuin itselläni. Arvostan sitä, että täällä on samat periaatteet millä olen itsekin pyörittänyt omaa hoitokotia 20 vuotta.

Iltakoti on tosi hyvä työnantaja. Täällä on toimivat, uudehkot tilat sekä mukavat työkaverit ja hyvä esimies. Vaihtuvuus työtekijöissä on pientä, mikä kertoo siitä, että täällä viihdytään.
Työntekijöistä välitetään aidosti ja työhyvinvoinnista ja työntekijöiden jaksamisesta huolehditaan monin tavoin. Koen, että työtäni arvostetaan. Täällä annetaan rauha tehdä työtä kunnolla, ja olen myös saanut tehdä työpäivistä aika omannäköiseni.

Koko porukka otti minut uutena työntekijänä älyttömän hyvin vastaan. Olen itsekin ulospäinsuuntautunut ja iloinen, joten varmaan sekin vaikutti siihen, että sopeuduin hyvin. Olen ennenkin työskennellyt tehostetun palveluasumisen piirissä, joten tiesin mitä työ itsessään on.
Uudet työntekijät saavat perehdytyskansiot, joissa on muun muassa omavalvontasuunnitelmat. Toinen sairaanhoitaja perehdytti minut sairaanhoitajan töihin, mutta ehkä tärkeimmäksi koin asiakkaisiin tutustumisen. Jokaisen ryhmäkodin hoitaja kertoi minulle asukkaista: millaisia he ovat ja mitä heille kuuluu.

Iltakodilla asukkaat asuvat loppuun asti, eli saattohoitotilanteita tulee usein vastaan – se kuuluu olennaisena osana tähän työhön. Työ on raskasta niin henkisesti kuin fyysisestikin, ja henkiseen jaksamiseen saamme tukea kollegoilta ja esimiehiltä. Kun saattohoitotilanne saadaan päätökseen, keskustelemme porukalla, jäikö joku vaivaamaan mieltä ja miten saattohoito onnistui. Myös omaisten tukeminen on iso osa tätä työtä. Isojen asioiden äärellä tässä ollaan.

Voisin suositella Iltakotia työpaikaksi kaikille lähihoitajille ja sairaanhoitajille. Asukaslähtöisyys, iloisuus, rauhallisuus ja läsnäolemisen taito ovat Iltakodin työntekijältä toivottavia ominaisuuksia. Työ vaatii hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa, sillä työ on monin tavoin rankkaa. Omasta hyvinvoinnista jokaisen työntekijän pitää muistaa huolehtia ja tehdä vapaa-ajalla itselle mieluisia asioita.

Hanna Laamanen
Sairaanhoitaja
Hoivakoti Jooseppi

Iltakoti työpaikkana

Iltakodin hoiva- ja palvelukodit tarjoavat esteetöntä, turvallista ja viihtyisää tehostettua palveluasumista ikäihmisille. Iltakodissa työskennellään asukaslähtöisesti, asukkaita kunnioittaen ja arvostaen.

Iltakodissa työntekijöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehditaan monin tavoin. Jokainen saa käyttää työssään omia vahvuuksiaan ja tehdä työtä omalla persoonallaan. Vaikka työ on välillä haastavaa, on se myös hyvin antoisaa. Työssä jaksaa ja se sujuu hyvin, kun mukana on hurttia huumoria ja pilkettä silmäkulmassa!

Lue lisää

Avoimet työpaikat

Iltakodilla Sinua odottavat mukavat työkaverit ja hyvät esimiehet. Kaikilla on sama päämäärä ­­– asukkaiden paras mahdollinen hoito.

Iltakodilla kiinnitämme huomiota hyvään työilmapiiriin, mutkattomaan yhteistyöhön ja henkilöstön hyvinvointiin. Työtä tehdään sydämellä, läsnä ollen ja kuunnellen. Kaiken lähtökohtana on se, että työskentelemme asukaslähtöisesti ja puhallamme yhteen hiileen. Jos olet hoitoalan ammattilainen, aidosti kiinnostunut vanhustyöstä ja sinulta löytyy läsnäolon taitoa sekä halua olla ihmisten lähellä, hae meille töihin!

Vapaamuotoiset hakemukset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen Palvelutalo Rosina: ulla.kallioniemi@iltakoti.fi tai Hoivakoti Jooseppi: johanna.kopra@iltakoti.fi.

Lue lisää