Iltakodilla pidetään huolta niin asukkaista kuin henkilöstöstäkin

Iltakodilla pidetään huolta niin asukkaista kuin henkilöstöstäkin

Iltakodin hoiva- ja palvelukodit tarjoavat esteetöntä, turvallista ja viihtyisää tehostettua palveluasumista ikäihmisille. Eloisa tekee asiakkaalle palvelutarpeen arvioinnin, ja jos ikäihminen ei enää pärjää kotona kotihoidon avun turvinkaan tai ei koe oloaan turvalliseksi kotona, voi asiakas saada hoivakotipaikan Iltakodilta.

Iltakodilla on noin 60 työntekijää. Työilmapiiri on hyvä, ja jokainen saa käyttää työssään omia vahvuuksiaan ja tehdä työtä omalla persoonallaan.
Iltakodilla keskitytään siihen, että asukkaalla on mahdollisimman hyvät oltavat. Työtä tehdään sydämellä, läsnä ollen ja kuunnellen. Vanhustyö on todella merkityksellistä, ja kun sitä saa tehdä laadukkaasti, se antaa paljon myös työntekijöillemme.

Iltakoti on yleishyödyllinen yritys, eli saadut tuotot käytetään asukkaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin hyväksi ja toiminnan kehittämiseksi. Sen takia Iltakodilla olemme voineet pitää parempia henkilöstöresursseja kuin mitä minimissään on vaadittu, ja myös henkilöstön hyvinvoinnista on pidetty hyvää huolta. Hoitajilla on aikaa ja mahdollisuuksia tehdä työnsä hyvin ja yksilöllisesti, ja henkilökunnalla on hyvät työsuhde-edut. Henkilöstö saa lakisääteisten koulutusten lisäksi myös lisäkoulutusta tarpeen mukaan.
Yleishyödyllisyys näkyy asukkaille muun muassa runsaana viriketoimintana ja yksilöllisenä, kiireettömänä hoivana.

Iltakodin hoitajalta vaaditaan paitsi hoitoalan ammattitaitoa myös aitoa kiinnostusta vanhustyöhön sekä sosiaalisuutta ja halua olla ihmisten lähellä. Läsnäolon taito ja kuunteleminen ovat asiakastyössä tärkeitä ominaisuuksia. Myös työyhteisötaidot ovat tärkeitä. Työn tekeminen vaatii kykyä toimia itsenäisesti mutta myös tiimin jäsenenä.
Iltakodin hyvä työilmapiiri syntyy muun muassa siitä, että jokainen osaa arvostaa niin omaa kuin työkaverin tekemää työtä. Hyvä yhteistyö on halua kantaa kortensa kekoon yhteisen hyvän ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ulla Kallioniemi ja Johanna Kopra
Esimiehet
Palvelutalo Rosina ja Hoivakoti Jooseppi

Iltakoti työpaikkana

Iltakodin hoiva- ja palvelukodit tarjoavat esteetöntä, turvallista ja viihtyisää tehostettua palveluasumista ikäihmisille. Iltakodissa työskennellään asukaslähtöisesti, asukkaita kunnioittaen ja arvostaen.

Iltakodissa työntekijöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehditaan monin tavoin. Jokainen saa käyttää työssään omia vahvuuksiaan ja tehdä työtä omalla persoonallaan. Vaikka työ on välillä haastavaa, on se myös hyvin antoisaa. Työssä jaksaa ja se sujuu hyvin, kun mukana on hurttia huumoria ja pilkettä silmäkulmassa!

Lue lisää

Avoimet työpaikat

Iltakodilla Sinua odottavat mukavat työkaverit ja hyvät esimiehet. Kaikilla on sama päämäärä ­­– asukkaiden paras mahdollinen hoito.

Iltakodilla kiinnitämme huomiota hyvään työilmapiiriin, mutkattomaan yhteistyöhön ja henkilöstön hyvinvointiin. Työtä tehdään sydämellä, läsnä ollen ja kuunnellen. Kaiken lähtökohtana on se, että työskentelemme asukaslähtöisesti ja puhallamme yhteen hiileen. Jos olet hoitoalan ammattilainen, aidosti kiinnostunut vanhustyöstä ja sinulta löytyy läsnäolon taitoa sekä halua olla ihmisten lähellä, hae meille töihin!

Vapaamuotoiset hakemukset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen Palvelutalo Rosina: ulla.kallioniemi@iltakoti.fi tai Hoivakoti Jooseppi: johanna.kopra@iltakoti.fi.

Lue lisää