Iltakodilla on kiva työyhteisö ja hyvät työsuhde-edut

Iltakodilla on kiva työyhteisö ja hyvät työsuhde-edut

Olen sairaanhoitaja ja työskennellyt palvelutalo Rosinassa vakituisesti vuodesta 2015.
Iltakoti on ollut työnantajana tosi hyvä. Meillä on älyttömän kiva työyhteisö ja hyvät työsuhde-edut. Meillä on käytössä Edenred-virike-etu, jota voi käyttää maksuvälineenä esimerkiksi tiettyihin kulttuuritapahtumiin ja liikuntapaikkoihin. Kuulun itse tyhy-toimikuntaan, ja meillä on työhyvinvointipäiviä kaksi kertaa vuodessa, lisäksi järjestämme vuosittain pilkkikisat ja pikkujoulut. Viisi kertaa vuodessa saamme käydä ilmaiseksi hierojalla. On mukavaa, että työnantaja haluaa ylläpitää työntekijöiden toimintakykyä.

Meillä on myös hyvä työterveyshuolto ja hyvät vakuutukset. Pääsemme esimerkiksi leikkauksiin yksityiseen sairaalaan nopeammin, kuin kunnallisen terveydenhuollon kautta. Työpaikalla ja vapaa-ajalla meillä on laajat tapaturmavakuutukset.
Iltakodilla on käytössä tulospalkkiojärjestelmä, mikä on mielestäni hyvä. Iltakoti on voittoa tavoittelematon yritys, ja tulos käytetään Iltakodin asukkaiden ja työntekijöiden yhteiseen hyvään. Työntekijöille jaetaan tasavertaisesti tulokseen pohjautuen tulospalkka normaalin palkan yhteydessä.
Lisäksi iltakoti huolehtii työntekijöiden kouluttamisesta. Koko henkilökunta saa muistihoitaja- ja saattohoitokoulutukset.

Olen viihtynyt Iltakodilla hyvin. Tykkään paljon ikäihmisistä, ja asukaskohtaamiset ovat työn suola. Koen, että vanhuspalvelutyö on minun juttuni. Asukkaat ovat kuin omia mummojani ja pappojani. Vaikka he ovatkin yleensä muistisairaita, saa heidän kanssaan hyviä keskusteluja aikaiseksi. He haluavat aina kuulla perheestäni ja etenkin lapsestani. Keskustelemme ihan päivittäisistä asioista, ja välillä heidän kanssaan saa ihan kunnolla nauraa.

Suosittelen ehdottomasti Iltakotia työpaikkana. Iltakodin hyvän ilmapiirin tekevät hyvät esimiehet ja ihanat työkaverit. Rosinassa työskentelee noin parikymmentä hoitajaa. Työkavereissa on hyvin eri-ikäisiä ja erilaisia persoonia, ja kaikkien kanssa on helppo tulla toimeen. Kaikilla on sama päämäärä ­­– asukkaiden paras mahdollinen hoito. Kaiken lähtökohtana on se, että työskentelemme asukaslähtöisesti ja puhallamme yhteen hiileen.
Esimieheni on todella ihana ja ymmärtäväinen, ja hänen kanssaan on helppo puhua kaikesta. Tukea työasioihin saa myös muilta työkavereilta. Tiimipalavereissa ja hoitotyön palavereissa puhutaan avoimesti asioita läpi, eikä mikään jää hampaankoloon.

Koen, että töihin on aina mukava ja helppo tulla. Iltakodilla on kotoisa olo – tämä on vähän sellainen mummola.

Suvi-Tuuli Kinanen
Sairaanhoitaja
Palvelutalo Rosina

Iltakoti työpaikkana

Iltakodin hoiva- ja palvelukodit tarjoavat esteetöntä, turvallista ja viihtyisää tehostettua palveluasumista ikäihmisille. Iltakodissa työskennellään asukaslähtöisesti, asukkaita kunnioittaen ja arvostaen.

Iltakodissa työntekijöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehditaan monin tavoin. Jokainen saa käyttää työssään omia vahvuuksiaan ja tehdä työtä omalla persoonallaan. Vaikka työ on välillä haastavaa, on se myös hyvin antoisaa. Työssä jaksaa ja se sujuu hyvin, kun mukana on hurttia huumoria ja pilkettä silmäkulmassa!

Lue lisää

Avoimet työpaikat

Iltakodilla Sinua odottavat mukavat työkaverit ja hyvät esimiehet. Kaikilla on sama päämäärä ­­– asukkaiden paras mahdollinen hoito.

Iltakodilla kiinnitämme huomiota hyvään työilmapiiriin, mutkattomaan yhteistyöhön ja henkilöstön hyvinvointiin. Työtä tehdään sydämellä, läsnä ollen ja kuunnellen. Kaiken lähtökohtana on se, että työskentelemme asukaslähtöisesti ja puhallamme yhteen hiileen. Jos olet hoitoalan ammattilainen, aidosti kiinnostunut vanhustyöstä ja sinulta löytyy läsnäolon taitoa sekä halua olla ihmisten lähellä, hae meille töihin!

Vapaamuotoiset hakemukset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen Palvelutalo Rosina: ulla.kallioniemi@iltakoti.fi tai Hoivakoti Jooseppi: johanna.kopra@iltakoti.fi.

Lue lisää