Koen työssäni olevani tarpeellinen ja tärkeä

Koen työssäni olevani tarpeellinen ja tärkeä

Olen ollut iltakodilla töissä lähes 28 vuotta. Työskentelen lähihoitajana hoivakoti Joosepissa, ja teen 80 prosenttista työaikaa omasta toiveestani. Valitsin osa-aikatyön perhesyistä ja oman jaksamiseni vuoksi. Minulla on neljä lasta ja koen, että töitä on aika paljon kotonakin. Vanhempani eivät ole enää elossa ja tukiverkko on pieni. Oman jaksamiseni kannalta on tosi hyvä, että tällainen mahdollisuus on.

Muistisairaiden kanssa työskenteleminen on oma juttuni ja omaisten kohtaaminen on vahvuuteni tässä työssä. Suvussani on ollut paljon muistisairautta, ja se on antanut näkemystä työhöni. Omat kokemukset auttavat ymmärtämään omaisia paremmin ja helpottavat omaisten kohtaamista saattohoitotilanteissa.
Kun asiakas kuolee, vaatii rohkeutta kohdata omaisten suru ja monenlaiset tunteet. Hoitajana surua saa toki näyttää, mutta pitää säilyttää tietynlainen ammatillisuus. Nämä tilanteet vaativat empatiaa sekä samaistumisen ja läsnäolon taitoa.

Työhöni olen saanut paljon tukea esimiehiltä ja kollegoilta. Pystymme keskustelemaan avoimesti hyvinkin vaikeista asioista. Pitää myös osata itse pyytää apua ja tukea.
Iltakoti tarjoaa myös monenlaista koulutusta, kuten muistihoitaja- ja saattohoitokoulutusta. Lisäksi olemme saaneet Tunteva-koulutuksella apuvälineitä muistisairaiden kohtaamiseen.

Työpäivät ovat hyvin erilaisia ja asukkaiden vointi voi päivän aikana vaihdella paljonkin. Se vaatii joustavuutta ja mukautuvuutta.
Pääasiassa ruokailut rytmittävät päivän kulkua. Työpäivä alkaa aamuvuorossa joko yövuorolaisen raportoinnin vastaanottamisella tai puuron keitolla. Sitten suoritetaan aamutoimia sen mukaan, miten asukkaat heräilevät. 12 asukkaan aamutoimissa menee usein lounaaseen saakka. Lounaan jälkeen kirjataan aamun asiat koneelle ja annetaan raportti iltavuorolaiselle. Iltavuorossa tarjoillaan päiväkahvit ja lämmitetään iltaruuat, jotka tulevat palvelutalo Rosinasta. Iltavuoro menee pitkälti iltatoimissa ja iltapalan tarjoamisella. Välillä on myös viriketoimintaa, mikä tarjoaa vaihtelua päiviin.

Työssäni parasta ovat hyvät työkaverit ja asukkaiden arjessa mukana oleminen. Muistisairaiden kanssa työskenteleminen on aika haastavaa, mutta myös palkitsevaa. Koen tekeväni merkityksellistä työtä. Aidot kohtaamiset antavat voimaa tehdä tätä työtä. Työ antaa sisältöä elämääni, ja koen olevani tarpeellinen ja tärkeä.

Leena Valin
Lähihoitaja
Hoivakoti Jooseppi

Iltakoti työpaikkana

Iltakodin hoiva- ja palvelukodit tarjoavat esteetöntä, turvallista ja viihtyisää tehostettua palveluasumista ikäihmisille. Iltakodissa työskennellään asukaslähtöisesti, asukkaita kunnioittaen ja arvostaen.

Iltakodissa työntekijöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehditaan monin tavoin. Jokainen saa käyttää työssään omia vahvuuksiaan ja tehdä työtä omalla persoonallaan. Vaikka työ on välillä haastavaa, on se myös hyvin antoisaa. Työssä jaksaa ja se sujuu hyvin, kun mukana on hurttia huumoria ja pilkettä silmäkulmassa!

Lue lisää

Avoimet työpaikat

Iltakodilla Sinua odottavat mukavat työkaverit ja hyvät esimiehet. Kaikilla on sama päämäärä ­­– asukkaiden paras mahdollinen hoito.

Iltakodilla kiinnitämme huomiota hyvään työilmapiiriin, mutkattomaan yhteistyöhön ja henkilöstön hyvinvointiin. Työtä tehdään sydämellä, läsnä ollen ja kuunnellen. Kaiken lähtökohtana on se, että työskentelemme asukaslähtöisesti ja puhallamme yhteen hiileen. Jos olet hoitoalan ammattilainen, aidosti kiinnostunut vanhustyöstä ja sinulta löytyy läsnäolon taitoa sekä halua olla ihmisten lähellä, hae meille töihin!

Vapaamuotoiset hakemukset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen Palvelutalo Rosina: ulla.kallioniemi@iltakoti.fi tai Hoivakoti Jooseppi: johanna.kopra@iltakoti.fi.

Lue lisää